Informacja 81 554 78 88 biuro@ubezpieczenialublin.pl

o mozliwość otrzymania najlepszej oferty!

Przejdź do formularza

Poradnik

Nasz PORADNIK zawiera zestaw najczęściej zadawanych pytań. Jeżeli nie znajdą Państwo szukanych informacji, prosimy o kontakt z naszym biurem.


Gdzie obowiązuje ubezpieczenie OC?

W Polsce oraz w następujących krajach europejskich:
Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, San Marino, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy, Węgry.Czy mogę zmienić Ubezpieczyciela w trakcie obowiązywania polisy?

Nie. Umowa jest zawierana na okres 12 miesięcy. Wypowiedzenie umowy na piśmie można złożyć najpóźniej dzień przed końcem obecnego ubezpieczenia. Np. ubezpieczenie kończy się 2 czerwca, wypowiedzieć możemy najpóźniej 1 czerwca. Wzór dokumentu.Jak zmienić Towarzystwo Ubezpieczeń?

Jeśli chcesz zmienić TU, musisz powiadomić o tym obecnego ubezpieczyciela. Termin - najpóźniej na 1 dzień przed końcem umowy. Należy złożyć pisemne wypowiedzenie umowy ubezpieczenia. W przeciwnym razie umowa zostaje automatycznie przedłużona na kolejny rok. Wzór dokumentu.Kiedy mogę złożyć wypowiedzenie OC?

Najpóźniej na 1 dzień przed końcem umowy. Można też wcześniej. Pomimo tego, Twoje ubezpieczenie będzie działało do końca obowiązywania polisy. Wzór dokumentu.Kupiłem używane auto z polisą OC. Ile mam czasu na decyzję o kontynuacji lub rozwiązaniu ubezpieczenia?

Jeśli chcesz zmienić ubezpieczyciela, masz 30 dni od zakupu auta na poinformowanie Towarzystwa Ubezpieczeń o wypowiedzeniu umowy poprzedniego właściciela. Wzór dokumentu. Jeśli chcesz korzystać z OC poprzedniego właściciela, także musisz poinformować o tym TU.Kupiłem używane auto. Co się dzieje, jeśli nie wypowiedziałem polisy OC?

Umowa OC przechodzi automatycznie na kupującego auto. Jeśli w tym samym czasie kupisz OC samochodu, to będziesz miał niepotrzebnie podwójne OC.Kiedy powinno się zawrzeć ubezpieczenie OC samochodu?

Uwaga: Każdy pojazd przed wprowadzeniem do ruchu musi mieć ważne OC!
Obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych dotyczy:

zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszy Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1152 z późniejszymi zm.).Co dzieje się z OC przy sprzedaży samochodu?

Ubezpieczenie OC przechodzi na kupującego samochód.

Sprzedający pojazd:

Kupujący ma dwa wyjścia:Jakie są obowiązki Sprzedającego odnoście OC przy sprzedaży auta?

Sprzedający pojazd:Jakie są obowiązki Kupującego używane auto wraz z polisą OC?

Kupujący ma dwa wyjścia:Sprzedałem auto. Czy dostanę zwrot składki z OC?

Tak, jeżeli nabywca pojazdu wypowie umowę ubezpieczenia przed upływem 30 dni od dnia zakupu. Zwrot składki przysługuje za każdy pełny miesiąc niewykorzystanego okresu ubezpieczenia.

Nie, jeśli przed wygaśnięciem "starej" polisy OC samochodu nastąpiła szkoda, za którą ubezpieczyciel wypłacił lub jest zobowiązany wypłacić odszkodowanie z ubezpieczenia OC (art. 41 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych …) Poprzedni właściciel, choć nie jest odpowiedzialny za powstanie szkody, bo to nowy właściciel ją spowodował, nie otrzyma pieniędzy za niewykorzystany okres ubezpieczenia.Kupiłem nowe OC w innym Towarzystwie Ubezpieczeń. Nie wypowiedziałem poprzedniej polisy. Jakie są konsekwencje?

Polisa OC, która nie została wypowiedziana, przedłuża się automatycznie na kolejny rok. W związku z tym masz tzw. podwójne OC. Jednak, jeżeli nie opłaciłeś całej składki za poprzedni rok, umowa nie przedłuża się automatycznie i nie musisz jej wypowiadać.Kupiłem nowe OC w innym Towarzystwie Ubezpieczeń. Nie wypowiedziałem poprzedniej polisy. Jakie są konsekwencje?

Polisa OC, która nie została wypowiedziana, przedłuża się automatycznie na kolejny rok. W związku z tym masz tzw. podwójne OC. Jednak, jeżeli nie opłaciłeś całej składki za poprzedni rok, umowa nie przedłuża się automatycznie i nie musisz jej wypowiadać.Jakie są kary za brak OC?

Wysokość kary zależy od:Czy muszę mieć OC na auto, które nie jest używane?

Tak. Każdy zarejestrowany pojazd musi mieć ubezpieczenie OC, nawet jeśli nie jest używany, bądź stoi zepsuty w garażu.Czy potrzebuję Zielonej Karty podróżując po Europie?Co dzieje się z AC przy sprzedaży samochodu?

Ubezpieczenie AUTOCASCO (AC) rozwiązuje się z chwilą sprzedaży samochodu. Możesz ubiegać się o zwrot składki od Towarzystwa Ubezpieczeń za niewykorzystany czas obowiązywania umowy AC.


Co to jest udział własny przy ubezpieczeniu AC?

Udział własny to część szkody jaką ubezpieczający będzie pokrywał z własnych środków. Określany jest procentowo. Oznacza, że w razie szkody otrzymasz niższe odszkodowanie, o tyle na ile określiłeś swój udział własny. Jednak z drugiej strony, określając swój udział własny zapłacisz mniej za AC.
Przykład:
szkoda = 1000 zł
udział własny = 20%
odszkodowanie = 1000 - (1000 x 20%) = 800 złCo to jest amortyzacja części przy ubezpieczeniu AC?

Amortyzacja oznacza, że w czasie likwidacji szkody ubezpieczyciel uwzględnia zużycie części w związku z eksploatacją auta. W związku z tym, wypłata odszkodowania może być pomniejszona o tzw. amortyzację.Co to jest franszyza przy ubezpieczeniu AC?

Oznacza to, że poniżej określonej wartości szkody ubezpieczenie nie zostanie wypłacone.Czy to prawda, że nie stracę zniżek w przypadku uszkodzenia szyby, jeśli mam dodatkowe ubezpieczenie szyb?

Tak, jeśli będziesz likwidował szkodę z ubezpieczenia szyb, a nie z ubezpieczenia AC.Potrzebuję zaświadczenia o przebiegu mojego ubezpieczenia. Jak mogę go dostać?

Zaświadczenie wydaje Towarzystwo Ubezpieczeniowe, w którym miałeś wykupione ubezpieczenie. Należy zwrócić się z prośbą o jego wydanie, podać swoje dane osobowe, numer polisy oraz numer rejestracyjny pojazdu.Czy muszę wypowiadać polisę dotyczącą ubezpieczeń dobrowolnych (np. AC, NNW, Ubezpieczeniem Szyb)?

Nie. Ubezpieczenia dobrowolne nie przedłużają się na następny rok. Wyjątek stanowi ubezpieczenie obowiązkowe OC, które jest automatycznie, chyba że zostało wypowiedziane najpóźniej na dzień przed końcem obowiązywania polisy.Jaka jest różnica między Kolizją a Wypadkiem?

WYPADEK - zdarzenie, którego uczestnicy doznali urazów lub zginęli
KOLIZJA - brak rannych, uszkodzone zostały jedynie pojazdyJak zachować się w razie kolizji/wypadku

Uczestnicy kolizji powinni:

Uczestnicy wypadku powinni:

Jeśli to Ty jesteś sprawcą

Jeśli to Ty jesteś poszkodowanym

Jeśli sprawca wypadku nie ma ważnej polisy OC pojazdu należy:

poinformować o zaistnieniu wypadku i zgłosić roszczenia do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Można to zrobić w jakimkolwiek Towarzystwie Ubezpieczeniowym sprzedającym polisy OC. TU nie ma prawa odmówić przyjęcia Twojego zgłoszenia.

Aby otrzymać odszkodowanie należy:

zgłosić szkodę w Towarzystwie Ubezpieczeń, w którym sprawca ma wykupioną polisę.


Zgłoś szkodę - ubezpieczenia
Poleć naszą strone znajomemu

Przypominacz OC Zamów serwis pogodowy

Copyright © 2011 Lubelskie Centrum Ubezpieczeniowe. Wszelkie prawa zastrzeżone.